+45 50 45 03 55   |   kontakt@getoutdoor.dk

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

 

Virksomhedens kontaktoplysninger

GET OUTDOOR

ADRESSE: Gothersgade 59, 1 TH 7000 Fredericia

CVR NR: 39 338 289

TELEFORNNUMMER: 5045 0355

E-MAIL ADRESSE: Kontakt@getoutdoor.dk

 

Vi henholder os til nedenstående betingelser: 
Det er dit eget ansvar at have sat dig ind i og accepteret nedenstående betingelser inden kurset/ydelsen start. Endvidere har du som deltagende pligt til at læse alle relevante oplysninger vedr. dit pågældende kursus/ydelse.

 

 

Forbehold

 

Get Outdoor forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret, om der er sket eventuelle ændringer. Get Outdoor tager endvidere forbehold for trykfejl, tastefejl samt åbenlyst fejlagtig priser på varer.

 

Persondatapolitik

 

Når du modtager en hver form for ydelse hos Get Outdoor, accepterer du at der bliver indsamlet og behandlet oplysninger om dig. Der bliver kun indsamlet og behandlet oplysninger der er nødvendige for at administrere din booking. Derudover forbeholder vi os retten til at videregive personinformation, såsom dit navn, by samt tlf. nummer til andre deltagere af samme kursus, så der er mulighed for at skabe evt. sammenkørsel med andre deltager, hvis det skulle være nødvendigt.   For at levere den bedst mulige ydelse samt forbedre vores service og behandling af kunder, bruger Get Outdoor dermed også Cookies på hjemmesiden. For at personalisere annoncer

f.eks. banner/diasshows/videoreklamer/ billeder og begivenheder der vises i digitale

medier. Vil vi tage billeder og video som kan bruges i vores markedsføring.

 

Cookies

På GetOutdoor.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt og behagligt som muligt for dig. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, præcis hvordan afhænger af din individuelle browser.

 

Reklamation

 

Reklamationsret

Med henhold til købeloven skal reklamation meddeles senest 30 dage efter kursets/ydelsens afslutning. Ved eventuel klage eller reklamation mod Get Outdoor, rettes der henvendelse via virksomhedens kontaktformular.

Henvisning til kontaktformular: LINK

 

Klagemuligheder – oversigt og links:

Har du en klage over en ydelse, købt/booket, kan der sendes en klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Link: www.forbrug.dk  

 

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.

Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mailadresse: kontakt@getoutdoor.dk

 

Tilmelding/Betaling

Tilmelding

Udfyld tilmeldingsformularen, ved at udfylde alle de tomme felter. Den findes her

Du vil efter tilmelding modtage en faktura på mail, betaling skal ske senest 10 dage efter modtagelsen af fakturaen. Når betalingen er gennemført, vil du modtage en bekræftelsesmail.

Din plads vil først være optaget, når overførelsen er gået igennem.

Tilmelding kan også ske telefonisk eller via mail på nummeret: 50 450 355 og på E-mail: Kontakt@getoutdoor.dk

Betaling

 

Get Outdoor modtager betaling med via afsendt faktura, Visa/Dankort samt andre kort accepteres nede i vores butik.

Alle beløb er i DKK. Danske kroner og er inkl. moms.

B2B

Når et tilbud er accepteret og underskrevet, vil det være bindende. Der er 10 dage – efter modtagelse af fakturaen, til at betale, efter 10 dage vil der blive sendt en rykker, med tillagt gebyr.

Refusion ved udeblivelse/aflysning eller anden betalings aftale, kan i visse tilfælde aftales. Dette skal dog aftales skriftligt, i det fremsendte tilbud.

Refusion

Hvis der er aftalt refusion, så bedes du sende dine bankoplysninger, så vi kan overføre det aftalte beløb. Alt sendt data vil gå under vores ovenstående persondatapolitik og dermed ikke blive gjort til skue for andre instanser end virksomheden.

 

Afbestilling/aflysning

 

Ved uventet vejrforhold eller praktiske/fysiske problemer i forbindelse med den bestilte ydelse, som gør at vi finder det uforsvarligt og dermed nødvendigt at aflyse det pågældende kursus, vil der straks ske tilbagebetaling af 50% af det indbetalte beløb. Hvis man derimod ønsker en ny tur af samme type, vil dette også være muligt hvis tid og sted tillader det, efter vores vurdering

Ved udeblivelse fra et bestilt arrangement, eller udnyttelse af enkelte dele af de inkluderede elementer, kan godtgørelse ikke påregnes.

 

Fortrydelsesret

Meddelelse skal gives pr. mail Kontakt@getoutdoor.dk.  I meddelelsen skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret, hvis ikke du har mulighed for at deltage på aftalt tid og sted eller af anden hindring. Dette skal ske 14 dage efter bestilling, hvor vi vil forbeholde os retten til at trække et administrationsgebyr, hvis der forekommer forsinket fortrydelse. Du kan også vælge at benytte vores standard fortrydelsesformular som kan sendes på mail.

 

Det vil være muligt at overdrage ens tur/kursus til en anden, som opfylder kravene for deltagelse. Er dette tilfældet skal det indenfor rimelig tid meddelelse til Get Outdoor. Get Outdoor forbeholder sig retten til at afvise dette hvis vi ikke mener at kravene for deltagelse er opfyldt.

 

Forsikring

 

Get Outdoor er i besiddelse af en ansvarsforsikring og den lovpligtige passagerforsikring, fra Danske forsikring, som gælder til søs.

 

 

Deres ansvar

 

  • De skal rette Dem efter de regler og anvisninger der bliver givet af instruktører, og andre, som har forbindelse med kursets/turens gennemførelse. Ser man bort fra disse forpligtelser, kan vi udelukke dem fra at deltage i kurset inden ligesom som undervejs. I et sådan tilfælde vil der ingen refundering finde sted, og eventuelle ekstra udgifter vil blive pålagt Dem.

 

  • Optræder der væsentlige mangler hos vores instruktører eller leverandører, har De pligt til at rette henvendelse til virksomhedens repræsentant på stedet, der vil rette fejlen. Løses problemet ikke, bør De skriftligt indhente en bekræftelse herpå som dokumentation ved en eventuel reklamation, så vi har mulighed for at forbedre og rette op på eventuelle svar.

 

  • Vi gør opmærksom på, at de som deltager i vores aktiviteter, udelukkende deltager på eget ansvar samt risiko. De er derfor selv ansvarlig for at tegne en forsikring der dækker de aktiviteter som der deltages i samt dækker, hvis du udgør skyld i andres tilskadekomst eller tab på forskellig vis.

 

  • Ansvar for deres private ejendele i forhold til skader eller tab tillægger deltageren og dermed står Get Outdoor foruden ansvar.

 

 

 

 

Vores ansvar

 

  • Get Outdoor er fuldkommen fritaget for hændelser, der rammer en deltager og som er forårsaget af strejker, vejrforhold, katastrofer eller andre skader som er af force majeure karakter eller af den deltagendes egen forsømmelighed/uopmærksomhed.

 

  • Det er vores fulde ansvar at sikre en god stabil service på alle vores kurser og tilbydende ydelser. Dertil har vi ansvaret for at være behjælpelige med diverse spørgsmål samt problemer der eventuelt kunne opstå.

 

Skriv til GETOUTDOOR

Ring eller skriv til mig så vil jeg arrangere din næste Outdoor oplevelse ud fra dine ønsker. Hvis du har nogle spørgsmål så skriv endelig til mig.